Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 06 tháng 4(Cập nhật)

602 - Huyền Trang, cao tăng Trung Quốc, một trong bốn dịch giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán (m. 664)
1780 - Nguyễn Phúc Cảnh, thụy phong Anh Duệ Hoàng thái tử, hoàng tử trưởng của vua Gia Long (m. 1801)
1983 - Nagata Mitsuru, cầu thủ bóng đá người Nhật Bản
1958 - Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam
Xem thêm