Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 06 tháng 7(Cập nhật)

1173 - Lý Cao Tông, Hoàng đế thứ bảy của nhà Lý, Việt Nam (m. 1211)
1937 - Ned Beatty, diễn viên Mỹ (m. 2021)
1946 - Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush
Xem thêm