Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 06 tháng 9(Cập nhật)

1766 - John Dalton, nhà hóa học, nhà vật lý người Anh (m. 1844)
1797 - Nguyễn Phúc Bính, tước phong Định Viễn Quận vương, hoàng tử con vua Gia Long (m. 1863)
1902 - Lê Hồng Phong, Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương từ 1935 đến 1936 (m. 1942)
1954 - Carly Fiorina, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn máy tính Hewlett-Packard (HP)
1957 - Y Moan, ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân người Ê Đê (m. 2010)
1978 - Sawa Homare, cầu thủ bóng đá Nhật Bản
Xem thêm