Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 07 tháng 5(Cập nhật)

1605 - Thượng phụ Nikon, người cải cách Giáo hội Chính thống giáo Nga dẫn đến ly giáo (mất 1681)
1832 - Nguyễn Quang Bích, quan triều Nguyễn
1840 - Pyotr Ilyich Tchaikovsky, nhà soạn nhạc nổi tiếng Nga
1901 - Gary Cooper, dien viên Mỹ (m. 1961)
1909 - Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ y khoa, nhà hoạt động cách mạng
1920 - Nguyễn Mạnh Côn, nhà văn Việt Nam (mất 1979)
1932 - Lâm Quang Thi, Trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa
1955 - Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam
1968 - Traci Lords, nữ diễn viên Mỹ
1997 - Faker, game thủ liên minh huyền thoại
Xem thêm