Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 07 tháng 7(Cập nhật)

1937 - Trang Sĩ Tấn, tướng lĩnh Cảnh sát Quốc gia của Việt Nam Cộng hòa
1940 - Ringo Starr, người Anh, thành viên ban nhạc The Beatles
Xem thêm