Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 07 tháng 8(Cập nhật)

1868 - Giám mục Công giáo tiên khởi người Việt Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (mất 1949)
1912 - Võ Chí Công, Chính khách Việt nam (m. 2011)
1929 - Don Larsen (m. 2020)
1942 - B. J. Thomas, ca sĩ, diễn viên người Mỹ (m. 2021)
1964 - Nobi Nobita, nhân vật hoạt hình nổi tiếng ở Nhật Bản.
Xem thêm