Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 08 tháng 7(Cập nhật)

1621 - Jean de La Fontaine, nhà thơ ngụ ngôn người Pháp (m. 1695)
1826 - Nguyễn Phúc Miên Khoan, tước phong Lạc Biên Quận công, hoàng tử con vua Minh Mạng nhà Nguyễn (m. 1863).
1831 - Nguyễn Phúc Gia Tĩnh, phong hiệu Kim Hương Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (m. 1860).
1841 - Nguyễn Phúc Phúc Tường, phong hiệu Nghi Xuân Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (m. 1865).
1991 - Virgil van Dijk, cầu thủ bóng đá người Hà Lan
1992 - Son Heung-min, cầu thủ bóng đá người Hàn Quốc
Xem thêm