Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 09 tháng 11(Cập nhật)

* 1818 - Ivan Sergeyevich Turgenev, Đại văn hào Nga
* 1996 - Hirai Momo, thành viên nhóm nhạc Twice (nhóm nhạc) người Nhật Bản
* 1998 - Triệu Lộ Tư, nữ diễn viên người Trung Quốc
Xem thêm