Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 09 tháng 7(Cập nhật)

1218 - Trần Thái Tông, quân chủ khai quốc nhà Trần (m. 1277)
1511 - Dorothea của Saxe-Lauenburg, nữ hoàng Đan Mạch và Na Uy (m. 1571)
1577 - Thomas West, đệ tam nam tước De La Warr (m. 1618)
1578 - Ferdinand II, Holy Roman Emperor (m. 1637)
1654 - hoàng đế Reigen của Nhật Bản (m. 1732)
1912 - Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (m. 1941)
1976 - Hà Thịnh Minh, diễn viên người Trung Quốc
2000-Một người đặc biệt
Xem thêm