Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 13 tháng 1(Cập nhật)

1777 - Élisa Bonaparte, em của Napoléon Bonaparte (m. 1820)
1832 - Horatio Alger, tác gia người Mỹ (m. 1899
1833 - Alfred von Keßler, tướng lĩnh Phổ (m. 1907)
1838 - Nguyễn Phúc Lương Nhàn, phong hiệu Thông Lãng Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (m. 1872)
1864 - Wilhelm Wien, nhà vật lý học người Đức, đoạt giải Nobel (m. 1928)
1878 - Trần Quýnh Minh, quân phiệt người Trung Quốc, tức 11 tháng 12 năm Đinh Sửu (m. 1933)
1889 - Lev Zakharovich Mekhlis, chính trị gia Liên Xô, tức 1 tháng 1 theo lịch Julius (m. 1953)
1927 - Sydney Brenner, nhà sinh vật học người Nam Phi, đoạt giải Nobel
1932 - Lý Hương Cầm, diễn viên người Trung Quốc
1934 - Robin Milner, nhà khoa học máy tính người Anh Quốc (m. 2010)
1955 - Huh Jung-Moo, cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc
1957 - Thôi Thế An, chính trị gia người Ma Cao
1961 - Julia Louis, diễn viên người Mỹ
1967 - Annie Jones, diễn viên Australia
1969 - Suzumoto Yūichi, tiểu thuyết gia người Nhật Bản
1977 - Orlando Bloom, diễn viên người Anh Quốc
1982 - Barri Griffiths, đô vật người Anh Quốc
1984 - Hirayama Aya, diễn viên người Nhật Bản
1986 - Ông Cao Thắng, ca sĩ người Việt Nam
1987 - Lee Seung Gi, ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc
1988 - Tomás Rincón, cầu thủ bóng đá người Venezuela
1991 - Gu Ha-ra, ca sĩ, vũ công, diễn viên người Hàn Quốc (Kara) (m. 2019)
2003 - Phương Mỹ Chi, ca sĩ người Việt Nam
Xem thêm