Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 13 tháng 6(Cập nhật)

1820 - William John Macleay, nhà động vật học người Scotland-Úc (m. 1891).
1831 - James Clerk Maxwell, nhà vật lý người Scotland
1919 - Lê Quang Tung, Đại tá Quân đội Việt Nam Cộng hòa (m. 1963)
1926 - Trần Ngọc Tám, Trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa (m. 2011)
1984 - Nery Castillo, cầu thủ bóng đá người México
1981 - Chris Evans, diễn viên người Mỹ
1996 - Nguyễn Phong Hồng Duy, cầu thủ bóng đá người Việt Nam
2002 - Nam Da-reum, diễn viên người Hàn Quốc
Xem thêm