Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 13 tháng 7(Cập nhật)

100 TCN - Julius Caesar nhà lãnh đạo quân sự và chính khách người Ý (m. 44 TCN)
1793 - John Clare, nhà thơ người Anh (m. 1864)
1909 - Souphanouvong, nhà cách mạng và là Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (m. 1995)
1977 - Saigon, Rapper người Mỹ
Xem thêm