Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 15 tháng 7(Cập nhật)

1922 - Mai Chí Thọ, Đại tướng đầu tiên của Công an Nhân dân Việt Nam
1926 - Trần Bạch Đằng, nhà chính trị, nhà văn Việt Nam
1606 - Rembrandt, họa sĩ danh tiếng người Hà Lan
1909 - Hoài Thanh, nhà phê bình văn học nổi tiếng người Việt Nam
1910 - Nguyễn Duy Trinh, chính khách Việt Nam, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Xem thêm