Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 15 tháng 9(Cập nhật)

1890 - Agatha Mary Clarissa (Agatha Christie), nhà văn trinh thám, lãng mãn người Anh.
1900 - Nguyễn An Ninh, nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động cách mạng Việt Nam (m. 1943)
1948 - Thanh Tùng, nhạc sĩ người Việt Nam.
Xem thêm