Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 16 tháng 10(Cập nhật)

1829 - Nguyễn Phúc Miên Cư, tước phong Quảng Trạch Quận công, hoàng tử con vua Minh Mạng (m. 1854)
1991 - Vận động viên Thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh
1987 - Triệu Lệ Dĩnh, diễn viên Trung Quốc
1928 - Phạm Văn Phú, tướng lĩnh người Việt Nam
Xem thêm