Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 18 tháng 11(Cập nhật)

* 1834 - Carl Benjamin Klunzinger, bác sĩ, nhà động vật học người Đức (m. 1914).
* 1928 - Chuột Mickey, nhân vật hoạt hình, linh vật và biểu tượng của Disney.
* 1937 - Nguyễn Đức Sơn, nhà thơ người Việt Nam (m. 2020).
Xem thêm