Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 18 tháng 7(Cập nhật)

1620 - Nguyễn Phúc Tần, chúa Nguyễn thứ tư của Đàng Trong (m. 1687).
1804 - Gustav Eduard von Hindersin, chỉ huy pháo binh Phổ
1811 - William Makepeace Thackeray, nhà văn Anh.
1918 - Nelson Mandela, tổng thống Cộng hòa Nam Phi (m. 2013).
1933 - Yevgeny Yevtushenko nhà thơ Nga.
1993 - Lee Taemin, thành viên nhóm nhạc Shinee.
Xem thêm