Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 19 tháng 10(Cập nhật)

1976 - Jean Dausset, nhà miễn dịch học người Pháp, được nhận giải Nobel Sinh lý và Y khoa (m. 2009)
Xem thêm