Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 19 tháng 7(Cập nhật)

1833 - Nguyễn Phúc Miên Triện, tước phong Hoằng Hóa Quận vương, hoàng tử con vua Minh Mạng (m. 1905)
1893 - Maiacôpxki nhà thơ, nhà viết kịch Nga
1947 - Brian May, tay guitar ban nhạc Queen Anh Quốc
1996 - Oh Hayoung, ca sĩ thuộc nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Apink
Xem thêm