Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 23 tháng 8(Cập nhật)

1824 - Nguyễn Phúc Miên Liêu, tước phong Quỳ Châu Quận công, hoàng tử con vua Minh Mạng (m. 1881).
1978 - Kobe Bryant (m. 2020).
1993 - Seo Hye-lin, thành viên nhóm nhạc nữ EXID, Hàn Quốc.
Xem thêm