Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 24 tháng 9(Cập nhật)

15 - Vitellius, hoàng đế La Mã (m. 69)
1301 - Ralph Stafford, Bá tước thứ nhất của Stafford, lính Anh (m. 1372)
1501 - Gerolamo Cardano, nhà toán học Ý (m. 1576)
1534 - Guru Ram Das, Sikh Guru thứ tư (m. 1581)
1564 - William Adams, nhà hàng hải và samurai người Anh (m. 1620)
1583 - Albrecht von Wallenstein, tướng Áo (m. 1634)
1625 - Johan de Witt, nhà chính trị Hà Lan (m. 1672)
1705 - Leopold Josef Graf Daun, đại nguyên soái Áo (m. 1766)
1717 - Horace Walpole, người viết tiểu thuyết và nhà chính trị Anh (m. 1797)
1724 - Ngài Arthur Guinness, người ủ rượu bia Ireland (m. 1803)
1905 - Howard Hughes (m. 1976)
1920 - Hải quân Đề đốc Trần Văn Chơn, Thiếu tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa
1947 - Phượng Vũ, ca sĩ, nhạc sĩ người Việt Nam
1961 - Fiona Corke, diễn viên Australia
1965 - Xichlo-LtBNN, nhà thơ, nhà văn người Kontum, Việt Nam
Xem thêm