Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 25 tháng 5(Cập nhật)

1550 - Camillus de Lellis, linh mục Công giáo sáng lập dòng tá viên chuyên phục vụ bệnh nhân.
1770 - Lê Ngọc Hân, con gái của vua Lê Hiển Tông, kế hậu của vua Quang Trung (m. 1799)
1791 - Minh Mạng, hoàng đế thứ hai của nhà Nguyễn (m. 1841).
1985 - Roman Reigns, vận động viên đô vật chuyên nghiệp
Xem thêm