Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 27 tháng 2(Cập nhật)

1826 - Nguyễn Phúc Miên Lương, tước phong Sơn Tĩnh Quận công, hoàng tử con vua Minh Mạng (m. 1863).
1917 - Vũ Khắc Khoan, nhà viết kịch Việt Nam (m. 1986)
1927 - Huỳnh Văn Lạc, Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa
1939 - Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ (m. 2012)
1996 - Ten, thành viên nhóm nhạc NCT, người Thái Lan
Xem thêm