Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 27 tháng 5(Cập nhật)

1918 - Nakasone Yasuhiro, thủ tướng Nhật Bản
1923 - Henry Kissinger, ngoại trưởng Hoa Kỳ, giải Nobel Hòa bình năm 1973
Xem thêm