Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 27 tháng 7(Cập nhật)

1740 - Jeanne Baret, nữ nhà thám hiểm, nhà thực vật học đi vòng quanh thế giới.
1907 - Nguyễn Xiển, nhà khoa học, chính khách Việt Nam
1969 - Paul Levesque (Triple H)
Xem thêm