Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 28 tháng 2(Cập nhật)

1817 - Nguyễn Phúc Miên Phú, tước phong Phù Mỹ Quận công, hoàng tử con vua Minh Mạng nhà Nguyễn (m. 1885).
1882 - Cường Để, tước phong Kỳ Ngoại hầu, hoàng thân triều Nguyễn, nhà cách mạng Việt Nam. (m. 1951)
1906 - Bugsy Siegel, một tay lưu manh nổi tiếng người Mỹ (m. 1947)
1928 - Hoàng Việt, nhạc sĩ người Việt Nam (m. 1967)
1931 - Gavin MacLeod, diễn viên người Mỹ (m. 2021)
1939 - Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ người Việt Nam (m. 2001)
1947 - Quách Lê Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, Đại biểu Quốc hội khóa XI, Tổng Thanh tra Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (m. 2010)
1966 - Philip Reeve, tác giả và họa sĩ minh họa sách thiếu nhi người Anh.
Xem thêm