Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 28 tháng 9(Cập nhật)

1831 - Nguyễn Phúc Miên Kiền, tước phong Phong Quốc công, hoàng tử con vua Minh Mạng (m. 1854)
1832 - Nguyễn Phúc Miên Vãn, tước phong Cẩm Giang Quận công, hoàng tử con vua Minh Mạng (m. 1895)
1926 - Nguyễn Cảnh Toàn, Giáo sư toán học người Việt Nam (m. 2017)
1927 - Lữ Mộng Lan, Trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa
1967 - Mira Sorvino, diễn viên Mỹ
1967 - Moon Zappa, nữ ca sĩ, diễn viên Mỹ
1999 - Hendery. Thành viên nhóm nhạc NCT, người Trung Quốc
Xem thêm