Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 29 tháng 7(Cập nhật)

1000 - Lý Thái Tông, Hoàng đế thứ 2 Nhà Lý, Việt Nam (m. 1054)
1833 - Nguyễn Phúc Tĩnh An, phong hiệu Nghĩa Đường Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (m. 1857)
1942 - Nguyễn Văn Rinh, Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1948 - Tâm Anh, nhạc sĩ người Việt Nam (m. 2006)
Xem thêm