Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 30 tháng 7(Cập nhật)

1886 - Nguyễn Văn Tường, đại thần nhà Nguyễn
1972 - Nguyễn Văn Thạc, liệt sĩ Việt Nam thời hiện đại.
2020 - Lý Đăng Huy, Tổng thống Đài Loan
Xem thêm