Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 30 tháng 9(Cập nhật)

1981 - Cecelia Ahern, Nữ nhà văn Ireland
1982 - Lý Tiểu Lộ, Nữ diễn viên Trung Quốc
Xem thêm